Kristien Vanheusden

Kristien Vanheusden

Psycholoog

 • Maandag - Vrijdag
  Altijd op afspraak

 • Zaterdag
  Altijd op afspraak

Kristien Vanheusden

Psycholoog

 • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • Gedragstherapeut i.o.
 • Studiebegeleider (KU Leuven)

 

Individuele en gezinsbegeleiding

Individuele en gezinsbegeleiding is bedoeld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met emotionele, sociale en/of gedragsproblemen. Naast gesprekken kan er tijdens de sessies ook gebruik worden gemaakt van teken- of spelmateriaal. Een doorverwijzing is niet nodig, de aanmelding voor psychologische begeleiding mag op eigen initiatief gebeuren. Het is aangewezen dat minstens één van beide ouders aanwezig is bij het intakegesprek om een breder beeld te krijgen op de problematiek. De hulpvragen die tijdens de intake worden geformuleerd, staan centraal in de begeleiding en zullen regelmatig worden geëvalueerd. 

 

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek dient om een breder beeld te krijgen op het psychisch functioneren van het kind of de jongere. Een doorverwijzing van een arts of het CLB is noodzakelijk omdat het een klinische testafname betreft. Na verwerking van de testgegevens wordt er een psychodiagnostisch verslag opgesteld waarin de bevindingen zijn weergegeven. De diagnosestelling zal steeds door een kinderpsychiater gebeuren.

De volgende domeinen worden onderscheiden:

 • Intelligentieonderzoek (IQ-test)
 • Functieonderzoek (aandacht, concentratie, geheugen)
 • Ontwikkelingsonderzoek (autisme spectrum)
 • Belevingsonderzoek* (verkenning van de innerlijke leefwereld)

(*een belevingsonderzoek komt ook aan bod tijdens de begeleiding en vereist geen doorverwijzing)

 

Contact

T: 0472 34 17 02

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 872115910

 

Aangesloten bij:

Belgische Federatie van Psychologen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

Psychologenkring Zuid-Oost Limburg

 
×

Make an appointment and we’ll contact you.